Expertise

Begeleiding

De regie over de bouw van uw rapportage en analyse omgeving is van groot belang. Bewaken van de prioriteiten en van de scope bepalen in hoge mate het succes van uw project.

Een business intelligence project is zeker wat anders dan vele andere IT projecten en kennis van en ervaring met de valkuilen in de projecten, organisatie en gebruikte technology zijn essentieel. Insight BI levert project begeleiding op basis van de Scrum methodiek en alle begeleiding gebeurt door gecertificeerde scrum masters.

De voordelen van deze agile manier van ontwikkelen zijn onder andere dat hierdoor per definitie de brug geslagen wordt tussen business en IT omdat beiden een actieve rol spelen binnen het project. Hierdoor worden ook altijd de juiste prioriteiten gesteld. De eigenaar van de BI oplossing bepaalt periodiek (vaak twee wekelijks) namens de stakeholders wat het ontwikkelteam de komende periode gaat opleveren.

Door gebruik te maken van prototyping en korte lijnen met eindgebruikers voldoet de gebouwde oplossing altijd aan de laatste eisen en wensen van de organisatie. De productiviteit van het ontwikkelteam gaat naar mate ze langer samenwerken omhoog en kennis wordt gedeeld doordat ieder lid van het ontwikkelteam (in meer of mindere mate) alles doet.

Acceptatiecriteria en ontwikkelstandaarden zijn vooraf met elkaar afgestemd dus de oplevering van nieuwe onderdelen van de oplossing loopt altijd soepel.

De Scrum methode en agile ontwikkelen in het algemeen is een erg goede aanpak voor BI. Door het toepassen hiervan borgen wij namelijk het succes van uw project en blijven voor u de risico's beperkt.

Over Insight BI

Contact

Esschestraat 111

5262BC Vught

Tel: 06-51926553

Email: info@Insight-bi.nl